Wetgeving

Door de steeds toenemende groei van het zwaar vervoer op de Europese wegen en de grote impact ervan op de algemene verkeersveiligheid heeft Europa maatregelen genomen om de opleiding van bus- en vrachtwagenbestuurders te laten voldoen aan een gemeenschappelijk minimumniveau.

De Richtlijn 2003/59/EG wil de kwaliteit van de bestuurders in het beroepsgoederen- en personenvervoer over de weg garanderen door examens in te lassen inzake basiskwalificatie (toegang tot het beroep) en een systeem van nascholing tijdens de uitoefening van het beroep. Het besturen van voertuigen van de groepen C en D op basis van een rijbewijs voldoet immers niet langer meer aan de eisen van de transportsector.

Bovendien wil men hiermee ook de oneerlijke concurrentie binnen de sector aanpakken. Er wordt rekening gehouden met de specifieke behoeften en mogelijkheden van elke lidstaat en laat een hele reeks keuzemogelijkheden toe. De lidstaten kunnen zelf uitmaken welke mogelijkheden het best beantwoorden aan hun specifieke situatie.

De Richtlijn werd omgezet in Belgisch recht in het koninklijk besluit van 4 mei 2007 (B.S. 10 mei 2007).

 

De verplichtingen inzake vakbekwaamheid gelden voor alle bestuurders die binnen de Europese Unie professioneel vervoer verrichten.

Ook de onderdanen van derde landen die in dienst zijn van of werken voor een onderneming die gevestigd is in een lidstaat van de Europese Unie zijn onderworpen.

Zijn vrijgesteld van de verplichting tot het beschikken over een bewijs van vakbekwaamheid:

 • tot 10 september 2016, de bestuurders die houder zijn of zijn geweest van een rijbewijs van groep C, mits dat uiterlijk op 9 september 2009 is afgegeven;
 • tot 10 september 2015, de bestuurders die houder zijn of zijn geweest van een rijbewijs van groep D, mits dat uiterlijk op 9 september 2008 is afgegeven.

Na het verstrijken van deze termijn dienen zij dus te voldoen aan de vakbekwaamheid, doch enkel door het volgen van de nascholing. Ze zijn vrijgesteld van de examens voor de basiskwalificatie.

 

De vereiste vakbekwaamheid is NIET van toepassing op bestuurders:

 • van voertuigen met een toegelaten maximumsnelheid van ten hoogste 45 km per uur;
 • van voertuigen in gebruik bij of onder controle van de strijdkrachten, de burgerbescherming, de brandweer en diensten verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde;
 • van voertuigen die op de weg worden getest in verband met technische verbeteringen, reparatie, onderhoud, en nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer zijn gebracht;
 • van voertuigen die worden gebruikt bij noodtoestanden of worden ingezet voor reddingsoperaties;
 • van voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel goederen- en personenvervoer voor privé-doeleinden;
 • van voertuigen of combinaties van voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft en op voorwaarde dat dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is

 

NIEUW SINDS 30 JANUARI 2013

Waar eerder geen rekening werd gehouden met de onderwerpen van de gevolgde cursussen, werd er vanaf 30 januari 2013 bepaald dat de chauffeur minstens 3 verschillende onderwerpen zal moeten volgen.

De onderwerpen waarover nascholing wordt gegeven zijn opgedeeld in 3 groepen, en uit elk van deze groepen zal minstens 1 dag van 7 uur nascholing gevolgd moeten worden.

De groepen zijn de volgende:

 • GROEP 1 (kennis van de kenmerken van de krachtoverbrenging met het oog op een optimaal gebruik)
 • GROEP 2 (kennis van het sociale klimaat en de reglementering van het wegvervoer)
 • GROEP 3 (gezondheid, verkeers- en milieuveiligheid, dienstverlening, logistiek)

Bovendien werd bepaald dat minstens één module moet handelen over defensief of zuinig rijden, en bovendien moet die module ten minste drie uur praktisch rijonderricht omvatten.

In ons aanbod voldoen de cursussen "ECOLOGISCH RIJDEN" en "DEFENSIEF RIJDEN" aan deze voorwaarde.

Onze cursussen worden verder onderverdeeld onder volgende groepen:

GROEP 1:

 • ecologisch rijden
 • lastverdeling / ladingzekering

GROEP 2:

 • rij- en rusttijden / tachograaf
 • rij- en rusttijden / vrachtbrieven

GROEP 3:

 • defensief rijden
 • wegcode 
 • EHBO
 • klantvriendelijkheid

GROEP 2 + GROEP 3 (gecombineerd = voor een 4de of 5de opleidingsdag)

 • rij- en rusttijden / aanrijdingsformulier
 • vrachtbrieven / aanrijdingsformulier

Bron: wegcode.be