Defensief rijden

Defensief rijden

Het voorkomen van incidenten en ongevallen door het inbouwen van veiligheidsmarges om tijdig op mogelijke gevaren te kunnen inspelen.

Kijktechniek, aangepaste snelheid, afstand houden,…

We verbeteren de bekwaamheid om gevaren op voorhand op te merken en gepast te reageren.

Daarna maken we een rit op de openbare weg om het defensief rijden in te oefenen. Gedurende deze rit zal aandacht besteed worden aan:

  • een correcte bediening van het voertuig
  • het correct inschatten van bochten
  • het naderen en oversteken van kruispunten en verkeerslichten
  • het gedrag bij het naderen van oversteekplaatsen
  • aanpassen van de snelheid aan de omstandigheden
  • defensief rijgedrag in het algemeen

Tarief voor deze opleiding: op aanvraag

Indien gewenst kan deze praktijkopleiding gebeuren met een erkend rijschoolvoertuig wanneer u zelf niet over een geschikte wagen beschikt.

Bekijk de kalender of keer terug naar het opleidingsoverzicht