Opleidingen

Sinds 27 oktober 2011 werd onze firma "HENDRICKX TRANSPORTOPLEIDINGEN" door de FOD Mobiliteit en Vervoer erkend als opleidingsverstrekker, onder het nummer OCF-093.

Dit opleidingscentrum werd niet alleen opgericht om de verplichte nascholing te verzorgen, maar staat eveneens garant voor het opwaarderen van de technische capaciteiten van de chauffeurs.

Onze lesgevers zijn allemaal mensen die al sinds vele jaren in de transportsector actief zijn, niet alleen als lesgever, maar ook als chauffeur. Zij kennen de problemen waar een chauffeur onderweg mee te maken krijgt en zorgen ervoor dat deze problemen tijdens de opleidingen besproken kunnen worden.

Onze lespakketten worden op maat van uw bedrijf aangepast en zijn erop gericht om interactief te kunnen werken met inbreng van de chauffeurs.

Wij beschikken over twee comfortabele leslokalen en een ruime werkplaats om praktische oefeningen uit te voeren.

 

HENDRICKX TRANSPORTOPLEIDINGEN voldoet aan de strenge ISO 9001:2008 kwaliteits normen.

 

KMO-portefeuille

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel van de Vlaamse Overheid die Vlaamse kmo’s moet ondersteunen.Via de kmo-portefeuille zijn er subsidies mogelijk voor opleiding, advies, strategisch advies, advies internationaal ondernemen en technologieverkenning die worden ingekocht bij erkende dienstverleners.

Ons erkenningsnummer is DV.O201121

 

Sociaal Fonds Transport en Logistiek

Het Sociaal Fond Transport en Logistiek kent jaarlijks aan elke bedrijf uit de sector een opleidingsbudget toe om opleidingen voor de arbeiders in het bedrijf te bekostigen.

 

Betaald Educatief Verlof

Het Betaald Educatief Verlof kan omschreven worden als het recht toegekend aan werknemers uit de privé-sector om erkende opleidingen te volgen en om op het werk afwezig te zijn met behoud van hun loon.

De voorwaarde is dat de volledige module van 35 uur afgewerkt wordt binnen 1 schooljaar (tussen 1 september en 30 juni).

Hendrickx Transportopleidingen voorziet de mogelijkheid om deze module binnen 1 week af te ronden:

  • vrachtbrieven / aanrijdingsformulier
  • lastverdeling / ladingzekering
  • wegcode / aanrijdingsformulier
  • ehbo
  • rij- en rusttijden / tachograaf

Ons erkenningsnummer is N-2114-13

 

Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid

Hendrickx Transportopleidingen verkreeg een erkenning door het FVB. Hierdoor kunnen werknemers uit de bouwsector subsidies ontvangen voor het volgen van opleidingen.

Wij kunnen u begeleiden bij het bekomen van diverse subsidies.

 

Behalen van het rijbewijs C(E)

Alle informatie omtrent de wegcode en het rijbewijs C(E) kan u terugvinden op de website van onze partner GRATIS RIJBEWIJS ONLINE.