Opleidingen

Sinds 27 oktober 2011 werd onze firma "HENDRICKX TRANSPORTOPLEIDINGEN" door de FOD Mobiliteit en Vervoer erkend als opleidingsverstrekker, onder het nummer OCF-093.

Dit opleidingscentrum werd niet alleen opgericht om de verplichte nascholing te verzorgen, maar stond eveneens garant voor het opwaarderen van de technische capaciteiten van de chauffeurs.

Wegens interne wijzigingen hebben wij besloten om voor de opleidingsactiviteiten een samenwerking aan te gaan met het ervaren en erkende opleidingscentrum De Coninck.

Hierdoor wordt het aanbod aan verschillende lessen sterk uitgebreid.

Via de link http://www.deconinck-opleidingen.be/nl/opleidingen/104/vakbekwaamheid-nascholing-code-95 kan u hun aanpak rond opleidingen vakbekwaamheid (code 95) vinden.

 

Dit betekent concreet dat u nog steeds opleidingen vakbekwaamheid (code 95) kan volgen in onze vertrouwde leslokalen in Hulshout, Industriepark 33.

Wij beschikken over hier twee comfortabele leslokalen en een ruime werkplaats om praktische oefeningen uit te voeren.

Via de link http://www.deconinck-opleidingen.be/nl/opleiding-kalender  kan u onze opleidingskalender terugvinden met vermelding van de lokatie. 

 

  

Sociaal Fonds Transport en Logistiek

Het Sociaal Fond Transport en Logistiek kent jaarlijks aan elke bedrijf uit de sector een opleidingsbudget toe om opleidingen voor de arbeiders in het bedrijf te bekostigen.

 

Betaald Educatief Verlof

Het Betaald Educatief Verlof kan omschreven worden als het recht toegekend aan werknemers uit de privé-sector om erkende opleidingen te volgen en om op het werk afwezig te zijn met behoud van hun loon.

De voorwaarde is dat de volledige module van 35 uur afgewerkt wordt binnen 1 schooljaar (tussen 1 september en 30 juni).

 

 

Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid

Werknemers uit de bouwsector kunnen subsidies ontvangen voor het volgen van opleidingen.

Wij kunnen u begeleiden bij het bekomen van diverse subsidies.

 

Behalen van het rijbewijs C(E)

Alle informatie omtrent de wegcode en het rijbewijs C(E) kan u terugvinden op de website van onze partner GRATIS RIJBEWIJS ONLINE.