Certificatie

ISO 9001:2015

Frans Hendrickx en Zonen heeft sinds 1999 het kwaliteitslabel ISO 9001 behaald.

Volgens de ISO 9001:2015 standaard moet het kwaliteitsbeleid op papier staan en moet dit beleid bekend zijn bij alle medewerkers. De organisatie moet zorgen voor het verhogen van de klantentevredenheid door te voldoen aan de eisen en wensen van de klanten en aan de wettelijke eisen die van toepassing zijn op het product of de dienst van de organisatie. Daarnaast moet de organisatie de bedrijfsprocessen beheersen en dit kunnen aantonen.

Nadat een externe audit heeft plaatsgevonden, kan de organisatie een certificaat ontvangen waaruit blijkt dat zij voldoet aan de eisen van de standaard. Dit is een teken voor de organisatie en haar klanten dat de organisatie op een vooraf gestelde en gestructureerde manier aan kwaliteitsmanagement (zorg, beheersing en borging) doet.

ISO 9001:2015 legt de nadruk op klanttevredenheid en de daaruit voortkomende kwaliteitszorg en continue verbetering.

Ook de meest recente audit in 2018 wees uit dat Frans Hendrickx en Zonen op alle punten voldoet aan de strenge normen en de erkenning werd opnieuw verlengd.

 

Kwaliteits- en milieubeleid

Mede door het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van verschillende klanten en leveranciers is de aandacht op gebied van milieu en de bijhorende milieuzorgsystemen gestegen. Dit is vaak te merken in de rand van de offerteaanvragen die wij ontvangen van bestaande en nieuwe partners.

Door onze diverse deelnames aan het Milieu- en MVO-charter van de Provincie Antwerpen is ons bedrijf onderworpen geweest aan diverse externe milieudoorlichtingen. Deze externe audits en onze actiepunten hebben er toe bijgedragen dat wij met onze firma de goede weg zijn ingeslagen op vlak van milieu.

Sinds 2011 zijn onze magazijnen voorzien van zonnepanelen met een vermogen van 1,6 MegaWatt.

AEO - douane

Frans Hendrickx en Zonen is houder van een AEO certificaat F voor transport en magazijnen.

De AEO (Authorized Economic Operator – Geautoriseerde Marktdeelnemer) is een statuut dat aan iedere marktdeelnemer wordt toegekend, die over een passende staat van dienst beschikt, aan bepaalde criteria betreffende controlesystemen en financiële solvabiliteit voldoet en aan bepaalde veiligheidsnormen tegemoetkomt.

Een gecertificeerd bedrijf is dus een bedrijf dat een AEO-certificaat heeft verkregen en dat daarom in de gehele EU als betrouwbaar wordt beschouwd op het gebied van douanetransacties.

Biogarantie certificaat

Frans Hendrickx en Zonen is houder van een Integra biogarantie certificaat.

TÜV NORD INTEGRA controleert of er een duidelijke scheiding is tussen biologische en gangbare producten en of er voor de biologische producten in bulk geen risico op contact met of verontreiniging door bepaalde niet toegelaten producten bestaat.

 

HACCP

HACCP, de afkorting voor Hazard Analysis and Critical Control Points, is een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen.

Bedrijven die zich bezighouden met de bereiding, verwerking, behandeling, verpakking, vervoer en distributie van levensmiddelen dienen hierdoor alle aspecten van het voortbrengingsproces te identificeren en op gevaren te analyseren. Dit controleproces, uitgaande van de Europese Unie, wil ervoor zorgen dat het productieproces van alle voedingsmiddelen gepaard gaat met zo weinig mogelijk risico op besmetting.

Frans Hendrickx en Zonen voldoet aan de HACCP normen.

 

Vervoer van afvalstoffen

Frans Hendrickx en Zonen werd door de Vlaamse Overheid geregistreerd als erkend vervoerder van afvalstoffen.